Đội Ngũ HitClub

Phạm Thảo Hitclub
CEO Công Ty Game Casino Online HitClub

CEO hơn 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn quản trị kinh doanh, tại các tập đoàn game casino online hàng đầu

Đặng Hoàng Mỹ Duyên
Content Manager

Nhân viên xuất sắc hơn 2 năm kinh nghiệm trong chuyên môn, tại Hitclub Duyên đã đạt được nhiều thành công trong các dự án.